Základy používání souborů cookies

Webové stránky a online služby naší slopečnosti mohou používat tzv. cookies. Cookies umožňují používat nákupní košíky a personalizovat vaši zkušenost na našich webech, informují nás o tom, jaké části našich webů lidé navštěvují, pomáhají nám měřit efektivitu reklam a webových hledání a poskytují nám vhled do chování uživatelů. Na základě těchto informací potom můžeme zkvalitňovat naši komunikaci a produkty.

Pro změnu používání cookies ve vašem prohlížeči navštivte stránku www.aboutcookies.org které obsahují komplexní informace o tom, jak postupovat při používání nejrůznějších prohlížečů. Tyto stránky obsahují podrobné informace o tom, jak odstranit soubory cookie z vašeho počítače, a rovněž další obecnější informace o souborech cookie.

Protože se na našich webových stránkách cookies používají, jejich blokování vám může zabránit v používání některých částí těchto webových stránek.

Cookies používané na našich webových stránkách jsou rozděleny do kategorií podle pravidel dokumentu ICC UK Cookie Guide. Na našich webech a dalších online službách používáme následující kategorie:

Kategorie 1 – Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek a používání jejich funkcí. Bez těchto cookies nemohou fungovat služby jako nákupní košík nebo elektronická fakturace.

Kategorie 2 – Výkonové cookies

Tyto cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jak používáte naše webové stránky. Například které stránky nejčastěji navštěvujete. Tato data mohou být používána k optimalizaci našich webových stránek a k zjednodušení orientace na nich. Tyto cookies rovněž slouží k informování partnerských subjektů o tom, že jste na některý z našich webů přešli ze stránek partnera a zda vaše návštěva pokračovala nákupem produktu nebo služby od nás, včetně detailů o nakoupeném produktu nebo službě. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás identifikovaly. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou sdružovány, a tedy jsou anonymní.

Kategorie 3 – Funkční cookies

Tyto cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si vaše volby při procházení. V cookie můžeme například uložit vaši geografickou polohu, aby bylo zaručeno, že budeme zobrazovat webové stránky lokalizované pro vaši oblast. Také si můžeme pamatovat prvky jako velikost textu, písma a další přizpůsobitelné prvky webu. Tyto cookies se rovněž mohou používat ke sledování toho, jaké produkty nebo videa jste si už prohlédli, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování. Informace shromažďované těmito cookies vás osobně neidentifikují a nelze je použít ke sledování vašeho prohlížení jiných webových stránek.
Grundlagen der Verwendung von Cookies

Webseiten und Internet-Services von unserer Gesellschaft können die so genannten „Cookies“ verwenden. Cookies ermöglichen Ihnen zum Beispiel die Verwendung der Warenkörbe. Cookies informieren uns darüber, welche Teile unserer Webseiten besucht werden. Außerdem helfen sie uns die Wirksamkeit von Werbung und Web-Recherchen zu messen und geben uns einen Einblick in das Nutzerverhalten.

Basierend auf diesen Informationen, können wir unsere Kommunikation und unsere Produkte verbessern. Um die Nutzung der Cookies in Ihrem Browser zu ändern besuchen Sie www.aboutcookies.org. Diese Seite enthält umfangreiche Informationen, wie Sie bei der Verwendung von verschiedenen Browsern vorgehen müssen. Außerdem finden Sie detaillierte Informationen, wie Sie Cookies von Ihrem Computer löschen, sowie weitere allgemeine Informationen über Cookies.

Da auf unserer Webseite Cookies verwendet werden, kann das Blockieren dieser die Verwendung bestimmter Teile der Website verhindern.

Die auf unserer Website verwendete Cookies sind nach den Regeln des ICC UK Cookie-Führers in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Auf unseren Websiten und bei andere Online-Diensten nutzen wir die folgenden Kategorien:

Kategorie 1 - Notwendige Cookies

Diese Cookies sind für das Surfen auf unserer Website notwendig. Ohne diese Cookies können Dienstleistungen, wie z.B. Einkaufswagen oder elektronische Rechnungsstellung, nicht funktionieren.

Kategorie 2 - Performance-Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung unserer Website zu sammeln. Zum Beispiel, welche Seiten Sie am häufigsten besuchen. Diese Daten können verwendet werden, um unsere Website zu optimieren und die Ausrichtung auf Sie zu vereinfachen. Diese Cookies dienen auch dazu, die Partner Entitäten zu informieren, dass Sie von einer Partner-Seite auf unsere Website gekommen sind, und ob Sie während Ihres Besuches Produkte oder Dienstleistungen von uns gekauft haben, einschließlich der Details über das gekaufte Produkt oder die Dienstleistung. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren könnten. Alle Informationen dieser Cookies werden gruppiert und sind daher anonym.

Kategorie 3 - Funktionale Cookies

Diese Cookies ermöglichen unseren Webseiten sich an Ihre Auswahl während des Surfen zu erinnern. Sie können beispielsweise Ihre geographische Position speichern, um sicherzustellen, dass wir die Website, die für Ihren Region lokalisiert ist, zeigen. Die Webseiten können sich auch dank der Funkionalen Cookie an Ihre Entscheidungen während des Surfens, wie benutzerdefinierte Einstellungen (z.B. Textgröße, Schriftart), erinnern. Diese Cookies können auch verwendet werden, umzu verfolgen, welche Produkte oder Videos Sie bereits angesehen haben, um diese zurück zu halten, damit unnötige Wiederholungen vermieden werden.Die von diesen Cookies gesammelten Informationen werden Sie nicht persönlich identifizieren und können nicht verwendet werden, um das Surfen auf anderen Websiten zu verfolgen.