Dotační projekty

Logo EU

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti PRO ENERGO servis, s.r.o.

Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu společnosti PRO ENERGO servis, s.r.o. Energetická opatření spočívala v zateplení obvodových stěn objektu, výměna vybraných otvorových výplní, modernizace osvětlovací soustavy a rekonstrukce systému vytápění.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Realizace projektu: 2022-2023

Registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000063

Celková investice projektu: 1 982 tis. Kč

 

Povinná publicita