O nás

Vítejte na našich nových stránkách

již přes 30let přinášíme na elektrotechnický trh kvalitní elektrické rozvaděče.

 
Historie společnosti PRO ENERGO servis, s. r. o., sahá až do začátku sedmdesátých let minulého století, kdy byla součástí celostátního energetického podniku. Po roce 1989 byla společnost zabývající se výrobou rozváděčů spravována společností ZČE, a. s., Plzeň. Změna nastala až v roce 1995, kdy do podniku vstoupili další dva minoritní vlastníci, kterými byli Jiří Choulík a Jan Stroner. V té době změnila společnost název na PRO ENERGO Plzeň, s. r. o. Zásadním byl pro PRO ENERGO servis, s. r. o., rok 1997, neboť se z kapacitních důvodů stěhoval do stávajících prostorů. Tento transfer byl vzhledem k vybavení a skladovým zásobám velmi náročný, přesto byl, díky skvělé organizaci a vysokému nasazení všech zaměstnanců, zvládnut.

Další změna ve vlastnických poměrech nastala 1. července 2006, kdy celou společnost odkoupila firma SEG, s. r. o., která vlastnila PRO ENERGO servis, s. r. o., do roku 2008. Tehdy byla odkoupena výhradním majitelem, a to Jiřím Choulíkem, který ji úspěšně řídil pod názvem PRO ENERGO servis, s. r. o., až do své tragické smrti v září roku 2010.

V březnu roku 2011 se stala jejím novým vlastníkem firma ELEKTRO ŠTAIF, s. r. o., která ji vede dodnes. Název – značka se nezměnila, neboť je synonymem spolehlivosti a kvality, kterou zákazníci znají a stále vyhledávají.

Hlavními činnostmi, kterými se PRO ENERGO servis, s. r. o., zabývá, jsou výroba a montáž elektrických rozváděčů, zámečnická výroba a obchodní činnost. Mezi vyhledávané produkty a služby patří výroba NN rozváděčů a jejich montáž v trafostanicích, skříně měření SM a technologické rozvaděče. Jak již z názvu vyplývá, PRO ENERGO servis, s. r. o., se zabývá i servisem a opravami stávajících zařízení v distribuční síti, provozování trafostanic, projektováním a realizaci jednoduchých technologických linek. Vzhledem k poptávce se firma orientuje i na celou řadu dalších produktů z oblasti elektromontážních prací a záběr svých činností chce i nadále rozšiřovat, například o přímý prodej konečným zákazníkům.

Typickým zákazníkem PRO ENERGO servisu, s. r. o., byly energetické společnosti. Od roku 1999 se skladba zákaznického portfolia se postupně změnila a přibyli klienti pohybující se v oblasti výroby strojů a zařízení, stavební a developerské firmy.
S příchodem nového vlastníka ELEKTRO ŠTAIF, s. r. o., přišli i noví zákazníci zabývající se výstavbou nových obchodních, bytových či business center. Firma si tedy přibrala výrobu pro klasické elektroinstalace a technologické procesy. Bylo realizováno i několik „inteligentních domů“ s vlastním návrhem řízení.
Kromě výroby, jak vyplývá i z názvu společnosti, se PRO ENERGO servis, s. r. o., zabývá také správou trafostanic – zajišťuje kompletní servis energetického zařízení.
Další stálou položkou na seznamu produktů je výroba univerzálních skříní měření, které používají jako hlavní skříně zákaznického měření všechny energetiky již více než dvacet let.

V předchozích letech byla produkce většinově zaměřena na rozváděče určené pro fotovoltaické elektrárny. Se snížením poptávky musela být aktuální situaci přizpůsobena i výroba. Dá se tedy říci, že roky 2010 a 2011 byly lety stabilizačními, kdy si firma stanovila aktuální priority a cíle, kam chce dále směřovat.
Již dnes je jasné, že hlavní zákazníci PRO ENERGO servisu, s. r. o, nejsou jen tradiční velké energetické společnosti, ale i výrobci strojů a zařízení, stavební firmy, a dá se také očekávat nárůst výroby bytových, technologických a ostatních elektrorozváděčů.

Dalším odvětvím, kterým se firma PRO ENERGO servis, s. r. o., zabývá, je zmíněná zámečnická výroba. Jde o výrobu atypických rámů a skříní elektrických rozváděčů. Do budoucna se bude i toto odvětví dále rozvíjet, a to v podobě produktů, jako jsou brány, branky, vrata a podobně. Hlavní předností těchto produktů, které budou k dispozici od začátku roku 2012, bude cenová dostupnost a kvalita.

Současná produkce společnosti PRO ENERGO servisu, s. r. o., je rozdělena ze dvou třetin na produkci pro elektroprůmysl, zbytek kapacit je orientován na zámečnickou výrobu.

„Oblast prodeje, kterou chce podnik v roce 2012 výrazně posílit, bude zahrnovat nabídku našich výrobků, které trh poptává. Jedná se zejména o výrobu plotových konstrukcí, jako jsou vjezdové a vchodové brány, a související sortiment. Odlišovat se chceme jak kvalitou a unikátností, tak i cenovou dostupností.
Doposud byl veškerý obchod realizován na základě dlouhodobě budovaných vztahů. Nyní je hlavním úkolem přiblížit se i běžným lidem, a tomu přizpůsobíme i cenovou dostupnost a marketingovou strategii našich výrobků.
Již dnes chci pozvat všechny, kteří mají o daný sortiment zájem, aby navštívili naše zrekonstruované webové stránky, jejichž součástí je také on-line obchod.
Důležitý je pro firmu PRO ENERGO servis, s. r. o. každý zákazník, a proto rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se výrobků, a pokud to bude v našich silách, vyjdeme každému zákazníkovi vstříc,“ řekl vedoucí plzeňského střediska Tomáš Kubička. 


PRO ENERGO servis, s. r. o.

Nabízí výrobu rozváděčů včetně:
•    dopravy na místo a montáž v rozvodně,
•    úpravy a opravy stávajících rozváděčů,
•    montáže převodového měření elektrické energie.

Ve standardní nabídce se nachází následující typy rozváděčů:
•    rozváděče NN pro venkovní i vnitřní trafostanice,
•    rozváděče SM2, SM3 a SMU pro měření el. energie v trafostanicích,
•    rozváděče pro výrobní technologie,
•    rozváděče pro business a office budovy,
•    rozváděče pro bytové domy,
•    rozváděče kompenzační.


Dále nabízíme volnou kapacitu v zámečnické výrobě.
 

Aktualně

čtvrtek 21. dubna 2022

Dispečerské řízení Fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic

Firma Pro Energo servis realizuje zakázky pro Dispečerské řízení FVE i BPS a to včetně parametrizace připojení na dispečink energetické společnosti. Pro více informací nás kontaktujte na adrese obchod nebo na telefonu +420 602157928

Primární měření

Primární měření (tj. měření na straně vyššího napětí transformátoru) používáme vždy v případě připojení více transformátorů nebo v případě použití jednoho transformátoru, obvykle o příkonu vyšším než 400 kVA.

MTP jsou osazeny v krajních fázích L1, L3 (zákazníci připojeni k DS vn), nebo jsou osazeny ve všech fázích L1, L2, L3 (zákazníci připojeni k DS vvn). MTP se osazují do přípojnic za podélným odpojovačem, tj. na straně zařízení zákazníka (výrobce) před vývodem pro jeho silový transformátor. Při napájení více přívody se MTP umístí přednostně tak, aby se dalo použít jedné sady MTP. Pokud takovéto uspořádaní není možné, může být použito součtové měřicí soupravy. Pokud MTP budou umístěny uvnitř kobky (skříně) podélného odpojovače, Strana 5 (celkem 14) musí být dveře této kobky (skříně) zaplombovány plombou ČEZ Distribuce, a. s. (musí být konstrukčně přizpůsobeny k zaplombování).

MTN se umísťují v primární části zařízení zákazníka (výrobce), v samostatné kobce (skříni) měření, s předřazenými pojistkami (předřazeným jištěním) 2A, pokud již není MTN vybaven pojistkami od výrobce. Dveře kobky nebo skříně musí umožňovat zaplombování. Je-li zařízení vybaveno odpojovačem napětí, musí být jeho pohon zaplombován v zapnuté poloze. Lze použít dva dvoupólové nebo tři jednopólové MTN.