Produkty

Výroba a prodej rozvaděčů NN

 

Aria box 3
Rozvaděče měření a elektroměrové rozvaděče
 • SM2, SM3, SM-U2 a SM-U3
Distribuční rozvaděče do 4000A
 • BB, PR, PM, PV, RA
Elektroměrové rozvaděče přímé i nepřímé
 • RE, RHE
 

Energetické služby - provozování a servis VN a NN zařízení

Plzeň Lochotín 110
 • Provozování trafostanic a energetických zařízení
 • Revize a kontroly trafostanic a energetických zařízení
 • Revize a kontroly elektrických zařízení a spotřebičů
 • Elektromontážní práce a servis
 • Projekční a poradenská činnost v elektrotechnice
 

Zámečnická výroba

151110 vrata 2
 • Rozvodné skříně a nosné konstrukce pro energetiku
 • Atypické skříně rozvaděčů i z nerezu a aluzinku
 • Brány, branky, zábradlí a ploty
 • Zakázková výroba
 • Stříháme a ohýbáme plech do 5mm
 

Obchodní činnost a ostatní činnost

151031 Elektroměr Landis 110
 • Prodej elektrotechnického materiálu
 • Prodej a servis kioskových trafostanic Marbeton
 • Dálkové měření oteplení elektrických zařízení laserovým teploměrem
 • Dálkové ovládání a monitoring zařízení pomocí GSM
 

 

 

 

 

Aktualně

čtvrtek 21. dubna 2022

Dispečerské řízení Fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic

Firma Pro Energo servis realizuje zakázky pro Dispečerské řízení FVE i BPS a to včetně parametrizace připojení na dispečink energetické společnosti. Pro více informací nás kontaktujte na adrese obchod nebo na telefonu +420 602157928

Primární měření

Primární měření (tj. měření na straně vyššího napětí transformátoru) používáme vždy v případě připojení více transformátorů nebo v případě použití jednoho transformátoru, obvykle o příkonu vyšším než 400 kVA.

MTP jsou osazeny v krajních fázích L1, L3 (zákazníci připojeni k DS vn), nebo jsou osazeny ve všech fázích L1, L2, L3 (zákazníci připojeni k DS vvn). MTP se osazují do přípojnic za podélným odpojovačem, tj. na straně zařízení zákazníka (výrobce) před vývodem pro jeho silový transformátor. Při napájení více přívody se MTP umístí přednostně tak, aby se dalo použít jedné sady MTP. Pokud takovéto uspořádaní není možné, může být použito součtové měřicí soupravy. Pokud MTP budou umístěny uvnitř kobky (skříně) podélného odpojovače, Strana 5 (celkem 14) musí být dveře této kobky (skříně) zaplombovány plombou ČEZ Distribuce, a. s. (musí být konstrukčně přizpůsobeny k zaplombování).

MTN se umísťují v primární části zařízení zákazníka (výrobce), v samostatné kobce (skříni) měření, s předřazenými pojistkami (předřazeným jištěním) 2A, pokud již není MTN vybaven pojistkami od výrobce. Dveře kobky nebo skříně musí umožňovat zaplombování. Je-li zařízení vybaveno odpojovačem napětí, musí být jeho pohon zaplombován v zapnuté poloze. Lze použít dva dvoupólové nebo tři jednopólové MTN.